Tin về kết quả tốt nghiệp THPT

THPTNăm học 2008-2009 toàn huyện có 2948 học sinh dự thi tốt nghiệp tốt nghiệp THPT, được chia thành 2 cụm với 6 hội đồng thi; có 214 em thi tốt nghiệp GDTX.

 

– Về giáo dục phổ thông:

 

Đơn vị Số HS Dự thi Số đậu Tỷ lệ (%) Ghi chú
Đô Lương 1 711 689 96.9  
Đô Lương 2 593 472 79.6  
Đô Lương 3 631 602 95.4  
Đô Lương 4 278 261 93.8  
Dân lập Đô Lương 1 363 218 60  
Dân lập Đô Lương 2 372 299 80.4  
Tổng 2948 2541 86.19  

 

Bình quân chung của tỉnh: 87.2%

 

– Về giáo dục thường xuyên:

 

Đơn vị Số HS Dự thi Số đậu Tỷ lệ (%) Ghi chú
TT GDTX Đô Lương 214 161 75  

 Bình quân chung của tỉnh: 41%

 

Đánh giá chung: Kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 năm nay diễn ra hết sức nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác thanh tra được quan tâm từ Bộ đến cơ sở với 26 thanh tra viên được điều động từ Bộ GD&ĐT, 6 đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT. Kết quả thi tốt nghiệp năm nay phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các trường THPT trên địa bàn.

Tuy nhiên trong quá trình diễn ra kỳ thi toàn huyện vẫn còn có 5 em vị phạm quy chế bị đình chỉ thi, 1 em bị cảnh cáo. Đây là vấn đề mà các nhà trường phải quan tâm rút kinh nghiệm về giáo dục ý thức thi cử cho học sinh trong những năm học tới.

Phòng GD – ĐT Huyện Đô Lương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt