Thường vụ huyện ủy làm việc với xã Đại Sơn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Thường trực vụ huyện uỷ đã làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự buổi làm việc có đ/c Trương Hồng Phúc- uỷ viên BCH tỉnh uỷ, BT Huyện ủy, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực HU chủ trì hội nghị.

Đến thời điểm hiện nay, Đại sơn cơ bản đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2010 theo đúng nội dung, trình tự, thành lập BCĐ Đại hội, các tiểu ban chuẩn bị đại hội, gắn đại hội chi bộ và kiện toàn xóm trưởng với mô hình bí thư kiêm xóm trưởng. BCĐ cũng phân công cán bộ phụ trách từng nhiệm vụ và thăm dò tín nhiệm đối với từng chức danh và công tác giới thiệu nhân sự.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đảng bộ xã đã triển khai thực hiện việc xây dựng đề cương, lấy ý kiến đóng góp xây dựng báo cáo chính trị và làm kiểm điểm tập thể, các nhân cấp uỷ. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Trương Hồng Phúc, Lê Minh Giang đã Yêu cầu BCĐ đại hội đảng các cấp của xã Đại sơn cần bám vào kế hoạch chỉ đạo huyện uỷ để làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát nhân sự đứng quy trình. Tổ chức tốt việc chỉ đạo và duyệt nội dung đại hội. Nên tổ chức kiện toàn xóm trưởng và giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm trước khi tốt chức ĐH, cần quan tâm làm tổ công tác "Dồn điền đổi thửa" và tổ chức sản xuất sau dồn điền. Quan tâm làm tốt công tác anh ninh trật tự, an sinh xã hội và tiến hành tổng kết công tác đảng từ cơ sở đến xã.

Huy Khôi