Thường trực Huyện uỷ tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả kiểm tra quý 1 năm 2020.

 

Sáng ngày 16/3, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả kiểm tra quý 1 năm 2020. Đồng chí Lê Minh Giang, phó bí thư Thường trực Huyện ủy –  Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đoàn kiểm tra giám sát đã báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2019 và quý 1 năm 2020, gắn với kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018 tại các Đảng ủy.

3

Đồng chí Lê Minh Giang, phó bí thư Thường trực Huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Ảnh Hồng Sơn

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thực hiện chỉ thị 17 – CT/TU ngày 3/12/2013 của BTV Tỉnh uỷ và thực hiện Chỉ thị số 08 – CT/HU ngày 20/7/2017 tại các Đảng bộ xã, Thị trấn.

2

Đồng chí Lê Minh Giang, phó bí thư Thường trực Huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị. Ảnh Hồng Sơn

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang, phó bí thư Thường trực Huyện ủy -Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thiện hồ sơ báo cáo để trình BTV cho ý kiến xử lý theo quy định.

Hữu Hoàn