Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Đặng Sơn

Sáng ngày 18/12/2015, thường trực Huyện ủy Đô Lương đã làm việc với Đảng uỷ xã Đặng Sơn để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thành công, Đặng Sơn đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cũng như Chương trình kiểm tra, giám sát, Chương trình làm việc toàn khoá của cấp uỷ. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Cấp uỷ và quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra. Các văn bản, Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động đều đã được triển khai học tập và triển khai đến tận đảng viên, cán bộ đoàn viên hội viên và nhân dân.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi làm việc

Nhờ vậy, kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng diện tích lúa cả năm là 211,2 ha năng suất bình quân 64 tạ/ ha, sản lượng 1.351,7 tấn đạt 104 % kế hoạch. Công tác chăn nuôi tằm và chế biến kén tơ 11 tháng đạt 10,5tấn đạt 105% kế hoạch. Nhân dân đã đóng góp, và đầu tư trên 1 tỷ đồng làm giao thông nội đồng theo chỉ thị 08 của tỉnh uỷ về "Dồn điền, đổi thửa". Khởi công xây dựng trạm y tế tầng tại vị trí mới gần 5 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2015 ước đạt 3.8 tỷ đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến 2015 đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Đã tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gần 89 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách xã: 2,39 tỷ đồng, đóng góp của con em xã 360 triệu đồng, vốn dân đóng góp bằng tiền 40,4 tỷ đồng. Ngoài ra còn đóng góp 8.500 ngày công trị giá 1.700 triệu đồng, 1.000 mét tường rào và trên 17.000 m2 đất. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia phát biểu đóng góp ý kiến để đảng bộ xã Đặng Sơn khắc phục khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệp để thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2012 đã đề ra, phấn đấu hoàn thành bộ tiêu chí và về đích nông thôm mới vào cuôi năm 2016.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy
kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đ/c Lê Minh Giang đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực mà Đảng bộ xã Đặng Sơn đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên đ/c cũng nhấn mạnh một số tồn tại đó là: Việc triển khai học tập Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết chất lượng chưa cao, tỷ lệ thấp. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chưa quyết liệt và chưa có chuyển biến tích cực, tiến độ xây dựng NTM chậm và chưa phát huy hết tiềm năng nội lực. Trong thời gian tới, xã cần tập trung thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động bám sát Nghị quyết để đề ra các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp. Đối với xây dựng NTM thì cần tập trung rà soát, xác định rõ thuận lợi, khó khăn, tập trung huy động mọi nguồn lực và phải có chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch thực hiện đối với từng chỉ tiêu cụ thể. MTTQ và các đoàn thể phải vào cuộc đồng bộ và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên. Giao cho BCĐ xây dựng NTM của huyện theo dõi đôn đốc, hướng dẫn và giúp đỡ để xã Đặng Sơn hoàn thành về đích NTM đúng theo kế hoạch.

Huy Khôi