Thường trực huyện ủy làm việc với UBND huyện về công tác vệ sinh môi trường.

 

Chiều ngày 20/10/2016, Thường trực Huyện ủy Đô Lương đã có buổi làm việc với UBND huyện và các ban ngành liên quan về công tác vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Đồng chí Trương Hồng Phúc –  Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

lv-ubnd-huyen

Toàn cảnh buổi làm việc

Tính đến nay, huyện Đô lương đã có 334/368 tổ thu gom rác thải thực hiện theo NQ số 127/2014 của HĐND tỉnh. Trong đó, có  6 xã sát nhập tổ thu gom vận chuyển và 6 xã  ký hợp đồng với công ty Cổ phần hợp tác đầu tư và phát triển môi trường Đô lương  thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại bãi rác tập trung của huyện ở Hồng Sơn. Bên cạnh đó, từ khi vận hành đến nay, công ty Cổ phần  hợp tác đầu tư và phát triển môi trường Đô Lương  đã tiến hành xử lý được gần 10.400 tấn rác thải. Tuy nhiên, vấn đề công tác vệ sinh môi trường nói chung và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Đô Lương vẫn còn nhiều bất cập. Hiện 34 xóm của 7 xã chưa thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải tạm thời. Vẫn xảy ra tình trạng tập kết không đúng nơi quy định và ô nhiễm môi trường. Công tác quản lý, tập kết và xử lý rác thải tại bãi rác Hồng Sơn chưa đúng quy trình nên  xảy ra tình trạng ô nhiễm. Đối với hoạt động của công ty Cổ phần  hợp tác đầu tư và phát triển môi trường Đô Lương chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác xử lý rác thải.

lv-ubnd-huyen21

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy kết luận buổi làm việc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy yêu cầu thời gian tới, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các xã thị triển khai thực hiện tốt đề án thu gom và xử lý rác thải. Yêu cầu các nhà thầu quan tâm thực hiện hoàn thành các hạng mục của bãi rác Hồng Sơn.

 

lv-ubnd-huyen31

Lãnh đạo các ban ngành cấp huyện tại buổi làm việc

 

Phòng tài nguyên môi trường, tài chính Kế hoạch cần có hướng dẫn định mức thu phí môi trường đúng quy định. Công ty Cổ phần  hợp tác đầu tư và phát triển môi trường Đô Lương phối hợp với xã Hồng Sơn xử lý tốt ô nhiễm môi trường và chỉ đạo xã thị thực hiện tốt công tác thu gom rác thải tại khu dân cư. Các đơn vị cá nhân nào không thực hiện tốt sẽ phải chịu trách nhiệm.

Huy Khôi