Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng ủy xã Tràng Sơn

Thực hiện chương trình công tác tháng 4. Chiều ngày 26/4/2016, Thường trực Huyện uỷ, và các ban, ngành, phòng cấp huyện đã về làm việc với Đảng ủy xã Tràng Sơn. Tới dự và chỉ đạo buổi làm việc có các đồng chí: Trương Hồng Phúc – TUV, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc tập trung đánh giá kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kì 2015 – 2020, công tác thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 – 2021 của xã Tràng Sơn.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Sau Đại hội Đảng bộ xã, BCH Đảng bộ xã đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đề ra. Trong đó đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng hệ thống văn bản và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng – An ninh. Về công tác xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến hết năm 2015 xã đã tập trung thực hiện hoàn thành được 13/19 tiêu chí. Xã đã huy động nhân dân tập trung các nguồn vốn hàng chục tỷ đồng xây dựng nâng cấp nhà văn hóa và sân của các xóm 2, xóm 4, xóm 9 và xóm 10. Khởi công xây dựng nhà văn hóa đa chức năng xã, chợ, hơn 10 km đường giao thông nông thôn và đường nội đồng và một số kênh mương thủy lợi trên địa bàn. Về công tác chuẩn bị bầu cử đã làm tốt công tác tuyên truyền và các bước hiệp thương, niêm yết danh sách cử tri tại công sở và 13 nhà văn hóa xóm, viết thẻ cử tri và chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh phục vụ bầu cử.

%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư – Huyện ủy – Chủ tịch HĐNĐ huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư – Huyện ủy – Chủ tịch HĐNĐ huyện, Ngọc Kim Nam – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí thường trực Huyện ủy, đại diện các ban, ngành, phòng đã chỉ rõ: Tràng Sơn là xã có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện.

%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, đến thời điểm này việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và công tác xây dựng nông thôn mới vẫn còn chậm, chưa huy động và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện nên dẫn tới chưa hiệu quả, đạt tiến độ chậm. Vì vậy phải tập trung nỗ lực phấn đấu, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch vào năm 2016.

%image_alt%
Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ xã và công tác xây dựng nông thôn mới. Qua đây một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như: Trước mắt làm tốt mọi công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng quy trình, luật pháp, thời gian, đảm bảo dân chủ an toàn, tiết kiệm. Bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, rà soát để đề ra nhiệm vụ cụ thể từng năm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở để kịp thời bổ cứu khắc phục khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Phát huy cao tinh tần trách nhiêm, huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình năm 2016 của huyện đã đề ra.

Sỹ Bắc