Thường trực Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Quang Sơn

Sáng ngày 24/11/2015, Thường trực Huyện uỷ đã có buổi làm việc với Đảng uỷ xã Quang Sơn. Tới dự, có các đ/c: Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Công Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Quang Sơn đã báo cáo với Thường trực Huyện uỷ về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sau đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác "Dồn điền, đổi thửa" của địa phương trong thời gian qua. Cụ thể, sau đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ, chính quyền xã Quang Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đã kiểm tra, giám sát được 10 cuộc, cử 8 đ/c đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi làm việc

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay góp sức xây dựng NTM, đến nay xã đã đạt được 8/19 tiêu chí, trong đó riêng năm 2015 tăng thêm 2 tiêu chí là tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và tiêu chí về giáo dục đào tạo. Nguồn vốn huy động giai đoạn 2011 – 2015 trên 38 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã trên 8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng, hiến 16 ha đất làm đường giao thông nông thôn, hàng chục nghìn ngày công. Sửa chữa 16 phòng học, xây dựng mới nhà ăn bán trú. Chỉ đạo các xóm ra quân làm giao thông thuỷ lợi nội đồng, nạo vét, đào đắp 9.500 m3 đất. Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Quang Sơn vẫn còn những tồn tại đó là: Công tác xây dựng NTM đạt hiệu quả thấp, việc "Dồn điền, đổi thửa" vẫn chưa hoàn thành.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ
phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đ/c Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận những cố gắng của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân xã Quang Sơn trong công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục như: Công tác xây dựng nông thôn mới, "Dồn điền, đổi thửa" còn chậm. Nguyên nhân do cấp uỷ, chính quyền chưa chỉ đạo quyết liệt. Đ/c đề nghị thời gian tới, xã cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM, khẩn trương hoàn thành công tác "Dồn điền, đổi thửa".

Văn Đăng