Thường trực huyện uỷ làm việc với Đảng ủy xã Đông Sơn

Vừa qua, Thường trực Huyện uỷ đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đông Sơn. Tới dự có các đ/c: Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy – CT.HĐNĐ huyện, đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực Huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – PBT – CT.UBND huyện.

Sau Đại hội Đảng bộ xã, BCH Đảng bộ xã đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đề ra, trong đó, đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng hệ thống văn bản và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Về công tác xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành được 10/19 tiêu chí. Trong đó năm 2015 đã xây dựng thêm được 4 tiêu chí là: Y tế, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Xã đã huy động nhân dân tập trung các nguồn vốn hàng chục tỷ đồng xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa của các xóm 7, xóm 2, xóm 3, xóm 5 và xóm 6. Khởi công xây dựng nhà văn hóa đa chức năng xã, đường Cẩm Khê, đường vào Giếng Thang, và một số kênh mương thủy lợi trên địa bàn.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy – CT.HĐNĐ huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, các đ/c Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy – CT.HĐNĐ huyện, Nguyễn Tất Thành – PBT – CT.UBND huyện đã chỉ rõ: Đông Sơn là xã có nhiều thuận lợi, địa bàn sát với trung tâm huyện, tuy nhiên, đến thời điểm này việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và công tác xây dựng nông thôn mới vẫn còn chậm, so với bình quân của cả huyện, các tiêu chí đạt chưa bền vững thể hiện sự vào cuộc chưa quyết liệt của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chưa tích cực huy động nguồn đóng góp nội lực của nhân dân.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy xã Đông Sơn cần tập trung thực hiện như: Bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, rà soát để đề ra nhiệm vụ cụ thể từng năm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở để kịp thời bổ cứu khắc phục khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Phát huy cao tinh thần trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực để tập trung thực hiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017.

 Sỹ Bắc