Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Bồi Sơn về việc triển khai nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Chiều ngày 25/5, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Bồi Sơn về việc triển khai nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Bồi Sơn đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội và những kết quả đạt được trong việc thực hiện triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá và chỉ rõ những mặt hạn chế, đồng thời đưa ra những giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Những kết quả đạt được đó là: Sau Đại hội BCH Đảng bộ đã xây dựng quy chế làm việc của BCH, Ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình hành động về xây dựng NTM đã có sự quan tâm chỉ đạo để thực hiện. Hiện nay, xã Bồi Sơn đã đạt được 12/19 tiêu chí. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng 3 km đường bê tông, đào đắp gần 10 m3 đất để xây dựng các công trình, nhân dân đóng góp 1,6 tỷ đồng.

%image_alt%
Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thưc thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thưc thường trực Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã Bồi Sơn. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại đó là: Việc triển khai Nghị quyết còn thiếu cụ thể, chưa phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chưa được quan tâm; việc triển khai thực hiện xây dựng NTM thiếu quyết liệt và thiếu lộ trình cụ thể. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các ban nghành, đoàn thể cần có chương trình làm việc cụ thể, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời huy động sức mạnh của nhân dân để xây dựng NTM, hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2016 theo kế hoạch đề ra.

 Hữu Hoàn