Thường trực huyện ủy làm việc tại xã Đông Sơn

Sáng ngày 17/5/2017, thường trực huyện ủy Đô Lương đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đông Sơn. Về dự có các đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện.

TTLVdongson

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi hội nghị thường trực huyện ủy làm việc và có thông báo kết luận 322, BCH Đảng bộ đã có sự chuyển biến về tư tưởng và hành động. Chương trình công tác hàng tháng của Đảng ủy và quy chế làm việc của BCH Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

TTLVdongson1

Các đại biểu tham dự

TTLVdongson5

Lãnh đạo xã Đông Sơn báo cáo với thường trực huyện ủy về kết quả đạt được trong quý I

Về kết quả: xã Đông Sơn đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng thu ngân sách qúy 1 đạt trên 1,4 tỷ đồng, đạt 17,6%, tổ chức thành công Đại hội TDTT. An ninh –Quốc phòng đảm bảo. Tổ chức thực hiện quyết liệt giải tỏa hành lang ATTGT. Về công tác Đảng, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ nông thôn xây dựng báo cáo tổng kết mô hình bí thư kiêm xóm trưởng nhiệm kỳ 2015-2017. Thực hiện tốt công tác giới thiệu nhân sự và quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

TTLVdongson4

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, trong quí 3-2016 và qúy 1- 2017  đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng các công trình trên địa bàn như nhà văn hóa đa chức năng với tổng kinh phí trên 3,4 tỷ đồng, nhà văn hóa xóm 4 với tổng kinh phí trên 565 triệu đồng. Xây dựng đường giao thông và kênh mương trên 1,6 tỷ đồng. Hiện tại Đông Sơn đã đạt 14/19 tiêu chí, trong số 5 tiêu chí chưa đạt, có 2 tiêu chí cơ bản đạt là thủy lợi và cơ sở vật chất nhà văn hóa.

TTLVdongson2

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu rõ các tồn tại như: tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, huy động nguồn nhân lực trong nhân dân chưa mạnh. Công tác phát triển sản xuất kinh tế chưa được quan tâm đúng mức, kết quả chưa cao.

TTLVdongson3

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Đảng ủy xã Đông Sơn cần khắc phục các tồn tại hạn chế như: thiếu bám sát cơ sở, lãnh đạo phát triển kinh tế chưa có chuyển biến tích cực, huy động sức dân chưa cao. Thời gian tới, cần bám sát nghị quyết đại hội đảng, tăng cường bám sát cơ sở. Chủ động tham mưu, sát đúng với tình hình thực tế ở địa phương./.

                                                                     Ngọc Phương