Thường trực huyện ủy Đô Lương làm việc với Đảng ủy xã Đà Sơn

Chiều ngày 30/12/2015, Thường trực huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Đà Sơn về kết quả thực hiện các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.Tham dự có đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy chủ trì buổi làm việc.
%image_alt%
Toàn cảnh buổi làm việc

Sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, chính quyền xã Đà Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Kết quả đạt được, về kinh tế tổng giá trị gia tăng 271 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng 11,17%.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy chủ trì buổi làm việc

Trong năm 2015 có 1.427 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 75,4%. Tỷ lệ người sinh con vi phạm chính sách dân số 18,8% giảm 8,6% so với cùng kỳ 2014. Hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân năm 2015. Về công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng từng bước được đổi mới về nội dung và xây dựng được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng cũng như trong các tầng lớp nhân dân. Về xây dựng NTM, đến thời điểm này, xã Đà Sơn đạt 14/19 tiêu chí NTM, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 là 41,064 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh, huyện 18,594 tỷ đồng, ngân sách xã 4,975 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 17,495 tỷ đồng. Đổ nhựa 2,5 km đường trục xã, đổ bê tông 3,4 km đường nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 36 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 6,5%. Tình hình ANTT được giữ vững.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND
phát biểu tại buổi làm việc
%image_alt%
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND, đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy đã nêu rõ những tồn tại của xã Đà Sơn đó là: Công tác chỉ đạo xây dựng NTM chưa quyết liệt, chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân và vận dụng những tiềm năng lợi thế trên địa bàn. Vai trò của cấp ủy, chính quyền chưa mạnh. Đ/c yêu cầu trong thời gian tới, xã Đà Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò phối kết hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Đồng thời tập trung huy động các nguồn lực để sớm hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm theo đúng lộ trình đã đề ra.

Văn Đăng – Hồng Sơn