Thường trực Huyện ủy Đô Lương làm việc với báo Nghệ An.

Chiều ngày 15/5/2014, Thường trực huyện ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo báo Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có đ/c Phạm Thị Hồng Toan – Tổng biên tập Báo Nghệ An, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện.

Năm 2013 và đầu năm 2014, Huyện ủy Đô Lương và báo Nghệ An đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động diễn ra hàng ngày và hàng chục bài viết đề cập tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – Xã hội- Xây dựng Đảng trên báo điện tử, tổ chức xử lý đơn thư khiếu nại của các công dân trên báo. Công tác phát hành báo Nghệ An phát hành mỗi tháng ở Đô Lương gần 700 tờ/kỳ đạt trên 90%. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại đó là: Số lượng, số kỳ báo về Đô Lương phản ánh trên báo còn khiêm tốn, chưa có nhiều chuyên đề tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc, một số đơn vị chưa đạt và sử dụng báo Đảng .

Đ/c Phạm Thị Hồng Toan – Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại  buổi họp báo.

Nhiệm vụ trong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức phát hành sử dụng báo Đảng cho 100 cơ quan đơn vị, làm tốt việc giải quyết các vấn đề báo nêu. Hai bên đã thống nhất phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong thời gian tới. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, thực hiện các đề án trên địa bàn. Với mục đích làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến với Nhân dân để báo Đảng là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy đã cảm ơn báo Nghệ An tại buổi họp.

Kết luận hội nghị, Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy đã cảm ơn báo Nghệ An trong thời gian qua đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện Đô Lương, đồng thời thống nhất kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa huyện Đô Lương và báo Nghệ an ngày càng chặt chẽ và đem lại hiệu quả đảm bảo tính định hướng dư luận.

Hữu Hoàn