Thường trực Hội Đồng nhân dân tỉnh thăm hỏi tới gia đình em Nguyễn Văn Nam

Chiều ngày 7/5/2013 , thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đã về thăm hỏi gia đình em Nguyên Văn Nam tại xóm 3 xã Trung Sơn huyện Đô Lương đã dũng cảm quên mình cứu người bị nạn trên sông Lam vào ngày 30/4/2013.

Cùng đi có ông Trần Văn Mão – Thường trực HĐND tỉnh, bà Tôn Thị Lâm Hà – Phó ban văn hoá xã hội, Thái Thị An Chung – Phó ban pháp chế HĐND tỉnh, cùng đi có lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện Đô Lương.


Tại gia đình ông Trần Văn Mão thường trực HĐND tỉnh đã bày tỏ niềm thương tiếc đối em Nguyễn Văn Nam đã dũng cảm quên mình cứu các em nhỏ bị đuối nước. Em Nam mất đi đã để lại nỗi đau cho gia đình và bạn bè, em là tấm gương sáng về lòng dũng cảm xả thân cứu người trong lúc hoạn nạn. Ông Trần Văn Mão đã động viên tới gia đình, đồng thời tặng quà và bày tỏ mong muốn gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Hữu Hoàn