Thường trực HĐND huyện triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX

Chiều ngày 1/11, Thường trực HĐND huyện triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX. Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện.

a1

Đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện báo cáo dự thảo nội dung kỳ họp

Dự kiến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Đô Lương khóa XIX sẽ tổ chức vào ngày 20 và 21/12/2018. Để tổ chức kỳ họp, HĐND huyện sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri tại tất cả các xã, thị. Mỗi xã sẽ được tiếp xúc tại 2 địa điểm. Thời gian hoàn thành tiếp xúc cử tri trước ngày 19/11. Sau đó các tổ tổng hợp kết quả để báo cáo kỳ họp.

a2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện trao đổi các nội dung liên quan phục vụ kỳ họp

Nội dung kỳ họp lần này sẽ tập trung đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 của HĐND huyện. Báo cáo kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện, báo cáo dự toán thu chi ngân sách và báo cáo của các ban, ngành.

Tại kỳ họp sẽ tổ chức báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 6, đồng thời giải quyết các ý kiến và kiến nghị của cử tri. Sau khi các đại biểu thảo luận và đề xuất các nội dung để tổ chức kỳ họp.

a3

Đồng chí Lê Minh Giang yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ kỳ họp. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị yêu cầu văn phòng HĐND, UBND, các phòng, ngành liên quan tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, kế hoạch đã đề ra để triển khai tiếp xúc cử tri và tổ chức kỳ họp đảm bảo quy định.

Hữu Hoàn