Thường trực HĐND huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho Thường trực, Trưởng, Phó 2 ban HĐND cấp xã năm 2020.

Sáng ngày 14/9/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho Thường trực, Trưởng, Phó 2 ban HĐND cấp xã năm 2020. Tham dự có đồng chí Lê Minh Giang – Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thường trực HĐND huyện.

dc-le-mg

Đồng chí Lê Minh Giang – Chủ tịch HĐND huyện khai mạc chương trình tập huấn.

Trong 2 ngày các đại biểu được tiếp thu những nội dung: một số vấn đề cơ bản của HĐND. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND; Phương pháp, trình tự tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã.

Kĩ năng về hoạt động giám sát, quy trình tổ chức Đoàn giám sát của thường trực HĐND cấp xã.

cac-dbtd

Các đại biểu tham dự.

Một số vấn đề về chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn của Ban pháp chế HĐND cấp xã; Kỹ năng hoạt động thẩm tra; Phương pháp, quy trình tổ chức Đoàn giám sát của Ban pháp chế , ban Kinh tế – Xã hội HĐND cấp xã.

Một số quy định mới về công tác Văn thư, lưu trữ; Cách thức, phương pháp, quy trình xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật và văn bản hành chính thông thường đối với HĐND cấp xã.

dc-hung

Đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện triển khai các chuyên đề.Ảnh: Hữu Hoàn

Trong chương trình tập huấn, Thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những vấn đề các đại biểu quan tâm đối với  hoạt động HĐND cấp xã.

Hữu Hoàn