Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND huyện.

Chiều ngày 18/6, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND huyện sắp tới. Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất tập trung thảo luận một số vấn đề cần quan tâm như sau: Về kinh tế, luận việc thi công các công trình dự án nâng cấp sửa chữa còn chậm. Quản lý điều hành nước của xí nghiệp thủy lợi Đô Lương còn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Cần có chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới cho những xã còn nhiều khó khăn. Hệ thống đường điện mặc dù đã có nhiều nỗ lực khắc phục, tuy nhiên, một số vùng sâu, vùng xa vẫn còn tình trạng điện yếu, cột điện không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất còn chậm, công tác môi trường ở một số nơi chưa tốt. Về văn hóa xã hội, HĐND huyện tập trung nêu rõ về thái độ y, bác sỹ của bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương chưa tốt. Trong quá trình chuyển tuyến, bệnh viện còn gây phiền hà, gây bức xúc đối với nhân dân. Năng lực một số giáo viên còn yếu, cần thực hiện chế độ thuyên chuyển. Chính sách cho người có công còn chậm, tình trạng quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng chưa hiệu quả. Về quốc phòng an ninh, cần tăng cường công tác xử lý xe quá tải làm hư hỏng đường giao thông. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngành công an cần thường xuyên, liên tục kiểm tra hòm tố giác tội phạm.

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện đã tổng hợp và yêu cầu các phòng, ngành tập trung chuẩn bị tốt việc thảo luận và đưa ra các biện pháp giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm./.

Thúy Hằng