Thường trực HĐND huyện: Nghe thông báo giải quyết các vấn để cử tri quan tâm

Sáng ngày 24/4, Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Lê Minh Giang PBT thường trực huyện ủy- CT HĐND huyện, các đồng chí thành viên đoàn giám sát.

2

Thường trực HĐND huyện: Nghe thông báo giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp HĐND huyện thứ 4, thứ 5- HĐND huyện khóa XIX báo cáo đã nên rõ những kết quả đã đạt được và những vướng mắc.

Trong 2 kỳ họp vừa qua có 26 vấn đề cử tri quan tâm đã được UBND huyện tập trung giải quyết như: Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn; Các biện pháp trong quản lý giống, vật tư phân bón và  thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập cao cho nông dân. Công tác xử lý bất cập hệ thống kênh mương của dự án JICA trên địa bàn huyện, phối hợp với các ban ngành của tỉnh Lắp đặt gờ giảm tốc trên tuyến đường N5; Quan tâm giải quyết các công trình ách yếu. Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

01

Đồng chí Lê Minh Giang Phó Bí thư thường trực huyện ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hữu Hoàn

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Lê Minh Giang Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các tổ giám sát triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời làm rõ nguyên nhân tồn tại và biện pháp khắc phục theo kế hoạch của thường trực HĐND huyện./.

 

 

Hữu Hoàn