Thường trực HĐND huyện làm việc với xã Bắc Sơn

Chiều ngày 25/9/2016, thường trực HĐND huyện Đô lương đã có buổi làm việc với xã Bắc sơn để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm  2016. Đồng chí  Lê Minh Giang – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

lv-bac-son

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND xã Bắc sơn đã bầu 25 đại biểu. Trong đó, đại biểu tái cử 12 đồng chí . Tính đến nay, HĐND xã Bắc sơn đã tổ chức 2 kỳ họp, kỳ hợp thứ nhất đã bầu các chức danh. Thông qua kỳ họp thứ 2 đã  ban hành 2 NQ về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phê chuẩn quyết toán năm 2015 và điều chỉnh ngân sách 2016.

lv-bac-son11

Các đại biểu tham gia buổi làm việc

Trước và sau kỳ họp đã tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả bầu cử và lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng người dân. Đồng thời phối hợp với UBMTTQ để xây dựng Kế hoạch và tổ chức giám sát đối với UBND xã và các ban.  Tuy nhiên, vẫn có 1 số tồn tại cần khắc phục đó là 1 số đại biểu HĐND xã còn chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, việc trả lời và giải quyết ý kiến cử tri chậm, công tác giám sát chưa đảm bảo chương trình Kế hoạch đề ra, hoạt động của 2 ban pháp chế và KT-XH và chưa đáp ứng yêu cầu.

lv-bac-son13

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc.

Sau ý kiến phát biểu của thành viên đoàn làm việc, đồng chí Lê Minh Giang huyện đã kết luận và yêu cầu 1 số nhiệm vụ mà xã Bắc sơn cần quan tâm thực hiện trong  trong thời gian tới đó là: HĐND phải hoạt động đúng luật, chức năng nhiệm vụ, tăng cường hoạt động giám sát theo KH,  đổi mới hoạt động các tổ hội đồng, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, chất lượng kỳ họp và tổ chức kỳ họp đúng thời gian. Chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp HĐND xã thứ 3 và cuối năm. Chú trọng cải cách hành chính và tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-VHXH đặc biệt là xây dựng NTM mà Nghị quyết đã đề ra.

Huy Khôi