Thường trực HĐND huyện làm việc với HĐND xã Minh Sơn.

Chiều ngày 24/10, Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với HĐND xã Minh Sơn về kết quả hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016  và 4 tháng đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

hoi-dong

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND xã Minh Sơn đã tổ chức 14 kỳ họp theo luật định. Phối hợp tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu biểu quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Hàng năm tiến hành giám sát ngân sách các loại thuế, quỹ tại UBND xã, tiền cấp bù thủy lợi phí tại HTX dịch vụ nông nghiệp. Tiếp thu các ý kiến của cử tri quan tâm, chuyển đến các ban ngành liên quan giải quyết kịp thời. Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng cao. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND xã Minh Sơn bầu 25 đại biểu. Tại kỳ họp thứ nhất đã bầu các chức danh chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, ban kinh tế – xã hội, ban pháp chế của HĐND; chủ tịch, Phó chủ tịch  UBND và 2 ủy viên ủy ban nhân dân đảm bảo đúng quy trình. Tại kỳ họp thứ 2, HĐND xã đã ban hành 5 nghị quyết trong đó có 2 nghị quyết thống nhất chủ trương vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng hố rác tập trung và đường giao thông nội đồng. Thường trực HĐND đã thành lập đoàn giám sát ngân sách, các loại quỹ tại UBND và giám sát thu chi tại 3 trường học Mầm non, Tiểu học và THCS. Về tồn tại, hạn chế đó là chất lượng một số báo cáo tại các kỳ họp chưa cao; việc đôn đốc thực hiện sau giám sát hiệu quả còn hạn chế 1 số đại biểu chưa phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

hoi-dong1

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới, HĐND xã Minh Sơn sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND theo đúng luật định; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; tăng cường các hoạt động giám sát; các đại biểu  cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân.

Văn Đăng – Hoàng Phi