Thường trực HĐND huyện làm việc với HĐND xã Đặng Sơn

Chiều ngày 22/9, thường trực HĐND huyện Đô Lương đã có buổi làm việc với HĐND xã Đặng Sơn để đánh giá kết quả hoạt động, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và định hướng nhiêm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Uỷ viên BTV huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

lam-viec-Dang-Son

Sau bầu cử, HĐND xã Đặng Sơn đã bầu 25 đại biểu trong đó, đại biểu tái cử 10 đồng chí và trúng cử mới 15 đồng chí. Đến nay, HĐND xã Đặng Sơn đã tổ chức được 2 kỳ họp, kỳ hợp thứ nhất đã bầu ra được các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng, phó các ban kinh tế – xã hội, ban pháp chế, bầu chủ tịch UBND, các ủy viên ủy ban và ban hành 8 Nghị quyết. Tại kỳ hợp thứ 2, HĐND xã đã ban hành được 4 NQ về phể chuẩn ngân sách, điều chỉnh thu chi ngân sách, các loại quỹ, 1 số quy đinh về chính sách DS – KHHGĐ và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, Quốc phòng – An ninh.

lam-viec-Dang-son1

Các đại biểu tham dự

Thường trực HĐND xã cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 2 ở các xóm để thông báo kết quả kỳ hợp thứ nhất và lắng nghe ý kiến kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đông thời phối hợp với UBMTTQ để xây dựng KH giám sát đối với UBND xã và các ban. Phối hợp với ban giám sát cộng đồng và thanh tra nhân dân tổ chức giám sát đấu tư xây dựng ở các trường học, trạm y tế, công trình xây dựng và công tác thu chi ngân sách xã… Tham gia hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư vào thứ 5 hàng tuần . Tuy nhiên, vẫn có 1 số tồn tại cần khắc phục đó là việc tổ chức kỳ họp thứ 2 chậm, hồ sơ chuẩn bị chưa đầy đủ, công tác giám sát chưa đảm bảo chương trình KH đề ra, hoạt động của 2 ban pháp chế và KT-XH còn lúng túng và chưa đáp ứng yêu cầu.

lam-viec-Dang-Son2

Đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu HĐND xã Đặng Sơn tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM.

Đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện đã kết luận yêu HĐND xã Đặng Sơn cần quan tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm đó là: Tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, quy chế phối hợp trong thời gian sớm nhất, tăng cường các hoạt động giám sát, đổi mới hoạt động các tổ hội đồng, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri và chất lượng kỳ họp. Chú trọng cải cách hành chính và tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH. Đặc biệt là phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM.

Huy Khôi – Hoàng Phi