Thường trực HĐND huyện làm việc thống nhất nội dung và thời gian kỳ họp lần thứ 4 khóa XIX

Chiều ngày 8/5/2017, thường trực HĐND huyện Đô Lương đã có buổi làm việc với các tổ đại biểu và lãnh đạo các ban, ngành để thống nhất nội dung và dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX. Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

DukienHDND

Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, thời gian kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18/7/2017. Nội dung kỳ họp sẽ nghe báo cáo kết quả hoạt của HĐND và 2 ban HĐND huyện. Nghe UBND huyện  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội – QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuôi năm. Báo cáo giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, kết quả điều hành hoạt động của UBND huyện, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác quyết toán ngân sách và báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT… Đồng thời kỳ họp sẽ thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết của thường trực HĐND huyện và UBND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện, báo cáo về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Sau khi nghe các nội dung dự thảo, các đại biểu đã thảo luận để bổ sung, điều chỉnh, thống nhất nội dung và thời gian kỳ họp.

DukienHDND1

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kết luận và giao nhiệm vụ cho các ban, ngành làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kết luận, giao nhiệm vụ trong thời gian tới cụ thể như sau: đến 10/5/2017, hoàn thành chương trình kế hoạch tổ chức kỳ họp. Từ 5-16/6 triển khai tổ chức tiếp xúc cử tri. Ngày 19/6, thường trực HĐND sẽ nghe các tổ phản ánh kết quả tổng hợp ý kiến cử tri. UBND huyện, UBMTTQ và các ban, ngành hoàn thành các nội dung báo cáo để phục vụ công tác tiếp xúc cử tri và kỳ họp đúng thời gian quy định.

Huy Khôi