Thường trực HĐND huyện Đô Lương: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho thường trực HĐND cấp xã năm 2015.

Sáng ngày 26/6/2015, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đô Lương: Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho thường trực HĐND cấp xã năm 2015.

Lớp tập huấn có sự tham gia của các đ/c thường trực HĐND 33 xã, thị trên địa bàn huyện.

%image_alt%
Quang cảnh buổi tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, các đ/c thường trực HĐND các xã sẽ được cán bộ Thường trực Hội đồng nhân dân huyện truyền đạt các nội dung: Một số vấn đề về công tác thẩm tra hồ sơ trình kỳ họp HĐND cấp xã và thảo luận, trao đổi tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động của HĐND cấp xã.

%image_alt%
Các đ/c thường trực HĐND cấp xã tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ thường trực HĐND cấp xã để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

Văn Đăng