Thượng Sơn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 .

Thượng Sơn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 biểu dương các điển hình tiên tiến hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020.

2

Các đại biểu tham dự. Ảnh Thúy Hằng

Chiều ngày 31/7, xã Thượng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 biểu dương các điển hình tiên tiến hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020.

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tổ chức hơn 80 hội nghị và hơn 269 hội nghị xóm, chi đoàn, chi hội để quán triệt các văn bản, xã đã vận động được gần 60 tỷ đồng để hỗ trợ, xây dựng các mô hình thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao. Các dòng họ còn đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà thờ họ và các chương trình, sự án phát triển kinh tế, xã hội hàng tỷ đồng. Từ năm 2000 đến nay đã có 369 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 2469 lượt cá nhân lao động tiên tiến.

Đến năm 2019, Thượng Sơn có 2050 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 82,3%. Ban chỉ đạo đã triển khai, xây dựng và đề nghị công nhận 22 dòng họ văn hóa. Đến năm 2019, có 7/8 xóm được công nhận danh hiệu văn hóa, 5/5 cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

3

Đồng chí Thành Đặng Long – Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn báo cáo kết quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Xã đã vận động nhân dân thực hiện công tác xã hội hóa, kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức, tập thể cá nhân để xây dựng 13 sân bóng đá, 14 sân bóng chuyền. Tổng kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao trong phong trào là hơn 18 tỷ đồng. Cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được 1,2 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong 5 năm 2016 – 2020 có 6.770 lượt hộ gia đình đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả có 4.564 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Hội viên hội nông dân đã đoàn kết thống nhất đóng góp trên 10 nghìn ngày công lao động, 21,7 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, hiến 10.600 m2 đất để mở đường và xây dựng các công trình phúc lợi. Hàng năm, xã phối hợp mở từ 16 – 20 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.300 lượt người.

1

Các đồng chí lãnh đạo xã Thượng Sơn trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, UBND xã Thượng Sơn đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 và biểu dương các gia đình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020.

Thúy Hằng