Thượng Sơn duy trì lò giết mổ gia súc tập trung

Từ năm 2002, các xã thị trên địa bàn huyện Đô Lương đã xây dựng 19 lò giết mổ gia súc tập trung nhưng đến nay chỉ còn lại 5 lò đang hoạt động có hiệu quả. Trong đó, xã Thượng Sơn vẫn duy trì có hiệu quả lò giết mổ gia súc tập trung góp phần đảm bảo ATVSTP cho người tiêu dùng.

giet-mo-tap-trung

Gia súc được tập trung tai lò mổ

Cơ sở giết mổ gia súc tập trung ở xóm 13, xã Thượng Sơn của ông Nguyễn Văn Thống. Hàng ngày, từ  3h – 5h sáng là thời điểm cơ sở này tiến hành việc giết mổ gia súc. Mặc dù, hôm nay thời tiết không thuận lợi nhưng các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã vẫn chấp hành nghiêm túc quy định đưa gia súc đến giết mổ tập trung tại lò. Để đảm bảo ATVSTP, cán bộ thú y xã đã tiến hành công tác kiểm dịch trước khi giết mổ gia súc.         

giet-mo-tap-trung-1

Thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP

giet-mo-tap-trung-3

Thực phẩm trước lúc xuất bán đã được đóng dấu kiểm dịch

Thực hiện chủ trương của UBND huyện về việc xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung. Năm 2002, xã Thượng Sơn đầu tư kinh phí xây dựng 2 lò giết mổ gia súc ở xóm 13 và xóm 15. Mỗi lò mổ có diện tích gần 2000m2, được quy hoạch nằm cách xa khu dân cư. UBND xã giao khoán cho chủ lò mổ quản lý cơ sở vật chất lò giết mổ và phân công cán bộ thú y thực hiện công tác kiểm dịch, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động giết mổ gia súc tại hai cơ sở này. Gia súc đảm bảo ATVSTP mới được đóng dấu kiểm dịch cho phép đem ra thị trường tiêu thụ.

giet-mo-tap-trung-2

Đông đảo nhân dân tiêu dùng tín nhiệm

Đến nay, Đô Lương chỉ còn 5 xã duy trì được lò giết mổ, gồm: Thượng Sơn, Hòa Sơn, Giang Sơn Đông và Bài Sơn. Tại xã Thượng Sơn, hai lò giết mổ tập trung vẫn được duy trì thường xuyên, trung bình mỗi ngày có từ 10-15 con trâu, bò và hàng chục con lợn được giết mổ. Để các lò mổ này hoạt động hiệu quả, xã Thượng Sơn làm tốt công tác quản lý đối với hai lò giết mổ gia súc tập trung. Yêu cầu các hộ kinh doanh thực phẩm ký cam kết đưa vào lò giết mổ gia súc tập trung. Quản lý chặt chẽ việc buôn bán các sản phẩm thịt gia súc tại các chợ trên địa bàn xã.

giet-mo-tap-trung-4

Việc xã Thượng Sơn duy trì tốt lò giết mổ gia súc tập trung là biện pháp quan trọng để kiểm soát chất lượng các loại thịt gia súc từ đó góp phần đảm bảo thực phẩm an toàn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Mô hình này cần được nhân rộng ở nhiều địa phương để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Văn Đăng – Hồng Sơn