Thực binh Trung đội cơ động xã Đà Sơn đánh địch đổ bộ đường không

Sáng ngày 5/8/2014, tại Rú Già xã Đà sơn đã tổ chức thực binh trung đội dân quân đánh địch đổ bộ đường không. Tham gia và chỉ đạo buổi thực hành có đ/c Trương Hồng Phúc-Tỉnh ủy viên, BT Huyện ủy.

Tình huống giả định được đặt ra là: Sau khi tiến công vào địa bàn xã Đà sơn, quân địch đã bị Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Đà sơn đánh chặn chúng đã đổ bộ lực lượng đường không tại điểm cao 73 Rú Già. Lực lượng đổ bộ đường không khoảng 1 trung đội.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc-Tỉnh ủy viên, BT Huyện ủy – CT HĐND huyện chỉ đạo buổi diễn tập.

Trước tình hình đó, xã Đà sơn đã sử dụng trung đội dân quân cơ động và tổ chức đánh địch. Lực lượng triển khai đánh địch được chia làm 3 mũi tiến công và chia thành 5 giai đoạn để thực hành đánh địch. Bao gồm: Hành động của trung đội cơ động lực lượng từ khu vực tập kết vào khu vực bố trí chiến đấu, cơ động lực lượng từ khu vực bố trí chiến đấu chiếm tuyến xuất phát xung phong, hành động của trung độ xung phong tiêu diệt đánh địch đang đổ bộ, triển khai đánh địch co cụm, hành động của trung đội làm chủ trận đánh và lui quân. Trong quá trình tiến đánh có huy động và sử dụng hỏa lực súng máy phòng không 12,7 ly, 1 khẩu độ cối 60 và 1 khẩu đội đại liên.

%image_alt%
%image_alt%

Buổi thực binh trung đội dân quân cơ động xã Đà sơn đánh địch tập kích đường không được tổ chức thành công, việc chỉ huy thực hành bám sát theo đúng kế hoạch. Sau buổi thực binh, ban diễn tập đã tổ chức họp đúc rút kinh nghiệm, đồng thời là cơ sở để đánh giá chất lượng của đợt diễn tập.

Huy Khôi