Thư viện Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức số hóa tài liệu Hán – Nôm tại Đô Lương

Chiều ngày 12/4, Ban quản lý di tích danh thắng Nghệ An đã phối hợp với Thư viện Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình số hóa Hán – Nôm trên địa bàn huyện Đô Lương.

Đợt sao chụp số hóa các tài liệu Hán – Nôm lần này sẽ được triển khai trong vòng 1 tuần, từ ngày 12/3 đến ngày 17/3/2016. Ban quản lý di tích danh thắng Nghệ An và Thư viện Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành số hóa các hiện vật như: Chúc thư, hoành phi, câu đối, đạo sắc, chiếu chỉ các triều đại phong kiến Việt Nam phong tặng cho các địa phương, gia phả các dòng họ và các danh nhân lịch sử văn hóa đã có công trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam… Các hiện vật này hiện đang được lưu giữ tại di tích, đền, chùa, nhà thờ họ, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Đô Lương.

%image_alt%
Ban quản lý di tích danh thắng Nghệ An và Thư viện Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh số hóa các hiện vật

Đây là việc làm thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hán – Nôm của huyện Đô Lương.

Thúy Hằng