Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số nhân sự

Ngày 11/1/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 39/QĐ-TTg, bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị-Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mẹ-Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Đỗ Duy Phi, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ-Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn để Hội đồng quản trị Công ty mẹ-Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bổ nhiệm ông Đỗ Duy Phi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty mẹ-Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Quyết định trên cũng nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ-Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; trong đó ông Lại Cao Hiến kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty mẹ-Tập đoàn Hóa chất Việt Nam./.

TTXVN/Vietnam+