Thủ tục Thủ tục sát, nhập, chia tách trường tiểu học.

Thủ tục Thủ tục sát, nhập, chia tách trường tiểu học.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơtạiBộ phận Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Khi đến nộp
hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh
thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy
phép cư trú tại Hà Nội (đối với người nước ngoài, hoặc người
Việt Nam định cư ở nước ngoài), bằng gốc, chứng chỉ gốc và
chứng nhận gốc để đối chiếu.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đề án về sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể;

– Tờ trình về
đề án về sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể và dự thảo
Quyết định về sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể;

– Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

* Số lượng hồ sơ:    03 (ba) bộ

Thời hạn giải quyết 80 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo – UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Vì quyền lợi học tập của học sinh;

* Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

* Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

* Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

* Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

Cơ sở pháp lý

* Luật tổ chức của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

* Quyết định số
Số: 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và đào
tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Download file đính kèm