Thủ tục Xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội vào ở nhà xã hội.

Thủ tục Xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội vào ở nhà xã hội.
Trình tự thực hiện

* Bước 1:

– Đối tượng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

– Nộp hồ sơ cho Ban chính sách xã.

* Bước 2:

– Cán bộ chuyên
trách UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra tính pháp
lý và nội dung hồ sơ. Sau đó thông qua Hội đồng xét duyệt chế độ
chính sách của xã.

– Ban chính
sách xã tập hợp những hồ sơ đủ tiêu chuẩn lập danh sách đề nghị giải
quyết chế độ trợ cấp xã hội kèm theo biên bản xét duyệt chuyển về phòng
Lao động TBXH cấp huyện.

* Bước 3:

– Công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ, danh sách do Ban chính sách xã chuyển đến.

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và Tiến hành xét duyệt hồ sơ theo các tiêu chuẩn quy định.

– Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị
của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của
trưởng thôn và UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú (mẫu số 1).

– Sơ yếu lí lịch của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã.

– Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật, người tâm thần, người nhiễm HIV.

– Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (mẫu số 2).

* Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, thôn, bản, khối xóm..

Kết quả thực hiện Quyết định hành chín
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

* Thông tư số
09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định
67/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt