Thủ tục Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách đi xuất khẩu lao động, con gia đình hộ nghèo để thực hiện miễm giảm, vay vốn trong quá trình học tập.

Thủ tục Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách đi xuất khẩu lao động, con gia đình hộ nghèo để thực hiện miễm giảm, vay vốn trong quá trình học tập.
Trình tự thực hiện

* Bước 1:

Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch một cửa UBND cấp huyện

* Bước 2:

Công chức phụ trách tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Đề nghị đối
tượng cung cấp giấy tờ để đối chiếu: Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ khẩu
liên quan đến các nhân khẩu trong hộ để kiểm tra đối chiếu với hồ sơ
danh sách hộ nghèo được xác lập hàng năm.

+ Cung cấp,
hướng dẫn đối tượng viết đơn đề nghị xác nhận theo mẫu đảm bảo đúng nội
dung chứng thực, số lượng bản đơn cần thiết, ấn định thời gian trả.

* Bước 3: Trả kết quả cho đối tượng ngay trong ngày.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn cần xác nhận;

– Giấy chứng nhận hộ nghèo còn hiệu lực;

– Hộ khẩu liên quan đến đối tượng cần xác nhận.

* Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay trong ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội UBND cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng khác.

* Thông tư 04/2007/TT-BLĐ.TBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động-TBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt