Thủ tục xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế và giấy chứng nhận hộ nghèo.

Thủ tục xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế và giấy chứng nhận hộ nghèo.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Sau
khi có kết quả rà soát hộ nghèo hàng năm, UBND cấp xã lập danh sách các
hộ thuộc diện nghèo đề nghị được cấp GCN và danh sách nhân khẩu thuộc hộ
nghèo đủ điều kiện đề nghị cấp thẻ BHYT gửi về Phòng LĐ-TBXH cấp huyện.

* Bước 2:

– Tại Phòng
LĐ-TBXH cấp huyện: Công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ, danh sách do Ban
chính sách xã chuyển đến. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ
thì tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì
cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ
sung kịp thời.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần.

 * Bước 3: Phòng LĐ-TBXH cấp huyện rà soát, kiểm tra số đối tượng do UBND cấp xã đề nghị theo quy định.

* Bước 4: Phòng
LĐ-TBXH cấp huyện trình UBND huyện xét duyệt, ký xác nhận danh sách đề
nghị cấp GCN hộ nghèo và thẻ BHYT gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

* Bước 5: Khi có kết quả, Phòng LĐTBXH huyện bàn giao cho cán bộ chính sách xã để trả cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ trình của UBND cấp xã

– Danh sách đề nghị cấp GCN hộ nghèo và thẻ BHYT cho đối tượng của UBND xã

* Số lượng hồ sơ:    04 bộ

Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.