Thủ tục Xác nhận chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho đối tượng người có công.

Thủ tục Xác nhận chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho đối tượng người có công.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cá nhân người có công chuẩn bị bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2:

– Nộp hồ sơ cho Ban chính sách xã.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Ban chính sách xã tập hợp hồ sơ lập danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo chuyển về phòng LĐTBXH

* Bước 3:

– Công chức phụ
trách tiếp nhận hồ sơ, danh sách do Ban chinh sách xã chuyển đến.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận. Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán tiếp nhận hồ sơ hướng
dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Bước 4:

– Trình UBND huyện xét duyệt ra Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho đối tượng.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, thẻ Thương binh, bệnh binh.

* Số lượng hồ sơ:    03 bộ

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Giấy xác nhận.
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý Thông tư số
16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu
đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ.

Download file đính kèm