Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở

Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơtạiBộ phận Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Bước 3: Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặcTrưởng phòng Giáo dục nếu được ủy quyền) đến Cơ sở giáo dục để trao Quyết định

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin thành lập trường;

– Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu quy định của Điều lệ.

– Đề án tổ chức và hoạt động;

– Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

* Số lượng hồ sơ:    03 (ba) bộ

Thời hạn giải quyết 75 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo – UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Việc mở trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

* Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:

– Có đội ngũ
cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo
viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông;

– Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định của Điều lệ.

Cơ sở pháp lý

* Luật tổ chức của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

* Quyết định số
Số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và
đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Download file đính kèm