Thủ tục thành lập trường tiểu học.

Thủ tục thành lập trường tiểu học.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơtạiBộ phận Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Khi đến nộp
hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh
thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy
phép cư trú tại Hà Nội (đối với người nước ngoài, hoặc người
Việt Nam định cư ở nước ngoài), bằng gốc, chứng chỉ gốc và
chứng nhận gốc để đối chiếu.

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đề án thành lập trường;

– Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;

– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

– Báo cáo giải
trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ
sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có);

– Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.

* Số lượng hồ sơ:    03 (ba) bộ

Thời hạn giải quyết 80 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo – UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Phù hợp với
quy hoạch mạng lưới trư­ờng học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã
hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo
thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

* Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định hiện hành.

* Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại của Điều lệ.

Cơ sở pháp lý

* Luật tổ chức của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

* Quyết định số
Số: 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và đào
tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt