Thủ tục Thẩm định hồ sơ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

Thủ tục Thẩm định hồ sơ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND huyện( Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp &PTNT)

– Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn tra cho người nộp.

+ Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại hẹn ngày nộp cho kịp thời.

(Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).

– Trong 15 ngày
kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra
nghiệm thu, phúc tra và có Biên bản kiểm tra.

* Bước 3 -Trả kết quả( Quyết định hỗ trợ) tại Phòng Nông nghiệp&PTNT hoặc gửi qua đường Bưu điện:

– Căn cứ vào
Biên bản kiểm tra của các đoàn, trong vòng 10 ngày UBND huyện ra quyết
định hỗ trợ. Quyết định hỗ trợ được gửi về UBND các xã bằng đường bưu
điện.

– Căn cứ Quyết định hỗ trợ, phòng tài chính chịu trách nhiệm giải quyết kinh phí và quyết toán theo quy định của luật ngân sách.

– UBND xã chịu trách nhiệm chi trả đúng đối tượng thụ hưởng chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Bảng kê danh sách hộ gia đình được hỗ trợ hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng mới đối vói các dự án trồng mới (của tứng xóm)

* Đơn xin vay vốn ngân hàng của từng hộ gia đình

*Tổng hợp lãi suất các hộ vay vốn ngân hàng của xã

* Bảng tổng hợp các xóm được thụ hưởng chính sách của cả xã

* Biên bản nghiệm thu giữa huyện và xã

* Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị hỗ trợ

* Hợp đồng giữa UBND cấp xã và đơn vị cung ứng

* Hóa đơn chứng từ, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập theo quy định

Số lượng hồ sơ: 03 bộ (nếu nguồn ngân sách cấp huyện); 05 bộ (nếu nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ)

Thời hạn giải quyết Tùy thuộc vào thời gian cấp ngân sách hỗ trợ của huyện và tỉnh
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ của UBND cấp huyện
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 4/2/2009 của UBND tỉnh Nghệ An

* Hướng dẫn 518 của Liên sở Tài chính-Nông nghiệp ngày 16/3/2009

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt