Thủ tục Hỗ trợ xây dựng cánh đồng có thu nhập cao

Thủ tục Hỗ trợ xây dựng cánh đồng có thu nhập cao
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2 : Nộp hồ sơ tại UBND huyện (Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp &PTNT):

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ :

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp.

– Trường hợp
hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại cho kịp thời.

* Bước 3: Nghiệm thu, phúc tra thẩm định hồ sơ:

Trong 15 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra nghiệm thu, phúc tra và có Biên bản kiểm tra.

* Bước 4: Trả kết quả:

– Tổ chức, cá nhân nhận Quyết định hỗ trợ tại Phòng Nông nghiệp &PTNT cấp huyện

– Căn cứ Quyết định hỗ trợ, phòng tài chính chịu trách nhiệm giải quyết kinh phí và quyết toán theo quy định của luật ngân sách.

– Tổ chức, cá
nhân được hỗ trợ theo quyết định chịu trác nhiệm chi trả đúng đối tượng
thụ hưởng chậm nhất 10 ngày, quyết toàn về huyện trong vòng 20 ngày kể
từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Đăng ký nhân rộng mô hình của UBND xã được huyện xác thực gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu kỳ kế hoạch.

* Quyết định phê duyệt hỗ trợ đầu tư cho các hộ của UBND huyện trên cơ sở kế hoạch huyện phân cho từng xã trong năm kế hoạch.

* Báo cáo tổng hợp chi phí và kết quả sản xuất của tổ chức, cá nhân.

* Biên bản nghiệm thu của UBND xã với xóm và hộ dân (Bản nghiệm thu cơ sở).

* Biên bản nghiệm thu phúc tra của UBND huyện (do UBND huyện thực hiện)

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ của UBND cấp huyện
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Quy mô ít nhất 5ha/ 1 công thức, lợi nhuận ít nhất l à 30%, có tổng thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/1 năm
Cơ sở pháp lý

* Quyết định số
19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An “Về việc ban hành
quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông
thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

* Hướng dẫn số
518/HD.LS-TC-NN&PTNT ngày 16/03/2009 về một số nội dung khi thực
hiện Quyết định số 19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An
“Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển
nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 – 2010 trên địa bàn
Tỉnh Nghệ An của liên sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT.