Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ .

Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ .
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện đề nghị UBND phường, xã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Phòng
Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện kiểm tra hồ sơ, lập danh sách
đề nghị hỗ trợ kinh phí thăm viếng mộ liệt sỹ trình lãnh đạo UBND cấp
huyện ký.

* Bước 3: – Chuyển hồ sơ trình Sở Lao động TBXH Nghệ An xét duyệt, cấp chế độ.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị
hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ có xác
nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã nơi đang cư trú.

– Giấy giới thiệu thăm viếng, hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ đã được chính quyền địa phương nơi cư trú cấp.

– Giấy xác nhận
của Sở Lao động TBXH hoặc Phòng Lao động TBXH an táng mộ liệt sỹ ghi rõ
Thân nhân liệt sỹ gồm bao nhiêu người (có họ tên cụ thể) đã đến thăm
viếng mộ liệt sỹ tại….

– Vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, vé tàu ngồi)

– Một số giấy tờ khác như: Giấy báo tử liệt sỹ ; Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.(Có ghi rõ tiền trợ cấp)
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* NĐ
16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 quy định về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt
sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm,bia ghi tên liệt sỹ

* Thông tư số 01/2008/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 hướng dẫn về công tác nghĩa trang và mộ liệt sỹ.