Thủ tục Đăng ký biến động về SDĐ do đổi tên (đối tượng là hgđ, cá nhân)

Thủ tục Đăng ký biến động về SDĐ do đổi tên (đối tượng là hgđ, cá nhân)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.


Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhân và
trả kế quả thuộc UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

– Công chức thuộc Bộ phận phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu:

+
Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết
quả cho công dân đồng thời viết phiếu chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký
quyền sử dụng đất ngay trong ngày.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả, thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa thửa đất (nếu cần
thiết). Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý
do kèm theo hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả
cho công dân; nếu hồ sơ đủ điều kiện thì thẩm định hồ sơ, duyệt và cập
nhật vào sổ sách chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả.

Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả tính thu phí, lệ phí, viết biên lai thu
nộp cho công dân và trao kết quả cho công dân theo lịch hẹn khi công dân
xuất trình phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất

+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 17 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố, thị xã.

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận  
Lệ phí Theo
quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh
Nghệ An và Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh
Nghệ An ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí đăng ký và
phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính – Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng
đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT liên tịch Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên
và Môi trường ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng chứng thực hợp
đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.


Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư
pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn đăng ký thế chấp, bảo
lãnh bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất.


Quyết định 96/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc
quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm
định quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.


Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng
thửa đất với đất ở.


Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban
hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí đăng ký và phí cung
cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Download file đính kèm