Thủ tục Cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao.

Thủ tục Cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao.
Trình tự thực hiện

* Bước 1:

– UBND cấp xã tổng hợp, gửi hồ sơ lên Phòng Văn hoá – TT – DL huyện đề nghị cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao.

– Cán bộ chuyên trách kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu bổ sung cho kịp thời

* Bước 2:

– Trong thời
gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào tiêu
chuẩn chuyên môn và nhu cầu sử dụng cộng tác viên, Phòng Văn hoá thông
tin- thể dục thể thao cấp thẻ cộng tác viên. Trường hợp không cấp phải
nêu rõ lý do bằng văn bản.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên của Uỷ ban nhân dân cấp xã (mẫu 02 kèm theo Thông tư này);

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên môn;

– Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ sở y tế đa khoa cấp huyện trở lên;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan công tác;

– 02 ảnh 3 x4;

* Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hoá – Thể thao – Du lịch UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá – Thể thao – Du lịch UBND cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Thẻ.
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định của
Chính phủ số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao.

* Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Uỷ ban thể dục, thể thao.

Download file đính kèm