Thủ tục Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thủ tục Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật;

* Bước 2: Hồ sơ nộp tại phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương tuỳ từng địa phương) thuộc UBND cấp huyện

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ

+ Trường hợp hồ
sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả
hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, hướng dẫn và đề nghị hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ
theo quy định.

* Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép tại phòng chuyên môn – UBND cấp huyện.


Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (có mẫu);

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Bản sao hợp
lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn
hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất
rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao
hợp đồng mua bán giữa hai bên.

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Kinh tế hoặc Trưởng phòng Công thương (tuỳ địa phương) thuộc UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Công thương (tuỳ địa phương) thuộc UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí

* Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại:

– Đối với doanh nghiệp: 300.000 đồng

– Đối với hộ KD cá thể: 100.000 đồng

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

* Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu thủ công

* Cơ sở sản
xuất đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn chất lượng,
an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu.

Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu

* Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP

* Thông tư số
72/TT-LB ngày 08/11/1996 liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại hướng dẫn chế
độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh thương mại.

Download file đính kèm