Thủ tục Cấp giấy phép khai thác vì mục đích thương mại đối với gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh trên diện tích đã có rừng do chủ rừng tự bỏ vốn.

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác vì mục đích thương mại đối với gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh trên diện tích đã có rừng do chủ rừng tự bỏ vốn.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ rừng làm đơn đề nghị và thống kê số cây cần chặt, báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp và PTNT – UBND cấp huyện

* Bước 3. Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND cấp huyện cấp giấy phép khai thác.

* Bước 4: Chủ rừng nhận giấy phép tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản thống kê số cây cần chặt
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004

* Quyết định số: 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 về việc ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác

* Quyết định số 989/QĐ-NN 22/11/2006 của Sở NN&PTNT Nghệ An

Download file đính kèm