Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tre nứa cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tre nứa cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp và PTNT – UBND cấp huyện

* Bước 3. Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND cấp huyện cấp giấy phép khai thác.

* Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư
nhận giấy phép tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – UBND cấp
huyện. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác lâm sản phụ của chủ rừng trình cấp có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

– Biểu các chỉ tiêu lâm học chủ yếu của rừng tre nứa ( phụ lục 5 -biểu 1)

– Tổng hợp diện tích, trữ, sản lượng đưa vào khai thác ( phụ lục 5 -biểu 2)

– Bìa giao đất lâm nghiệp của cấp có thẩm quyền

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 10 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004

* Quyết định Số: 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 về việc ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác

* Quyết định số 989/QĐ-NN 22/11/2006 của Sở NN&PTNT Nghệ An

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt