Thủ tục Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình)

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình)
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ rừng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Chủ rừng nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp và PTNT – UBND cấp huyện.

* Bước 3. Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND cấp huyện cấp giấy phép khai thác.

* Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư
nhận giấy phép tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – UBND cấp
huyện. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác lâm sản phụ của chủ rừng trình cấp có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu)

* Thống kê tổng hợp: Địa danh, diện tích khu khai thác, loại sản phẩm, số lượng

* Chủ rừng là hộ gia đình phải có bìa giao đất, rừng

 (Số lượng hồ sơ: 1 bộ)

Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004

* Quyết định Số: 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 về việc ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác

* Quyết định số 989/QĐ-NN 22/11/2006 của Sở NN&PTNT Nghệ An

Download file đính kèm