Thủ tục cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ.

Thủ tục cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Thân nhân liệt sỹ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.(có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú).

* Bước 2:

– Thân nhân liệt sỹ nộp hồ sơ tại Phòng LĐTBXH cấp huyện.

– Cán bộ tiếp
nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trình Lãnh
đạo Phòng ký, đóng dấu vào đơn xin thăm mộ và giấy giới thiệu thân nhân
đi thăm mộ.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú

– Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở LĐTB&XH hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sỹ.

– Một số giấy tờ khác như: Giấy báo tử liệt sỹ, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 về ưu đãi Người có công với Cách mạng.

* Nghị định số
16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 quy định về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt
sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm,bia ghi tên liệt sỹ

* Thông tư số 01/2008/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 hướng dẫn về công tác nghĩa trang và mộ liệt sỹ.

Tài liệu đính kèm