Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (Di chuyển ra khỏi huyện).

Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (Di chuyển ra khỏi huyện).
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cá nhân người có công chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. (có xác nhận của UBND cấp xã).

* Bước 2:

– Cá nhân người có công nộp hồ sơ tại phòng Lao động TBXH cấp huyện. 

– Trường hợp
hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ
thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để
người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Bước 3:

– Cán bộ phụ trách làm các thủ tục di chuyển theo quy định.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin
chuyển chế độ trợ cấp của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã nơi đối
tượng đang nhận chế độ trợ cấp hàng tháng và ý kiến đồng ý tiếp nhận của
UBND cấp xã, phòng LĐTBXH cấp huyện, Sở LĐTBXH (nếu di chuyển ngoại
tỉnh) nơi chuyển đến.

– Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới;

– Hồ sơ lưu của đối tượng;

– Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp.

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện

– Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp.

 – Giấy giới thiệu di chuyển kèm theo hồ sơ lưu của đối tượng.

Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định 54/2006/N Đ-CP ngày 26/5/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.

* Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/3/2007 ban hành bổ sung mẫu các loại chứng từ, tài khoản kế toán, số kế toán.

* Thông tư
07/2006/TT-BL ĐTBXH ngày 26/7/2006 về việc hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ
thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.