Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị thương (thẩm quyền cấp huyện)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị thương (thẩm quyền cấp huyện)
Trình tự thực hiện

* Bước 1:

– Cá nhân, tổ chức nơi quản lý đối tượng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp về Phòng LĐTBXH – UBND cấp huyện

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

* Bước 2: Phòng
LĐTBXH kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn để
cá nhân, tổ chức bổ sung, chỉnh sửa. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành thực
hiện các thủ tục theo quy định.

* Bước 3: Phòng LĐTBXH trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động TBXH.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Giấy ra viện sau khi điều trị vết thương

– Giấy xác nhận hoạt động tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (do Chủ tịch UBND cấp huyện cấp)

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định 54/2006/N Đ-CP ngày 26/5/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.

* Thông tư
07/2006/TT-BL ĐTBXH ngày 26/7/2006 về việc hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ
thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

* Thông tư 25/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với Cách mạng.