Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá.

Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật;

* Bước 2: Hồ sơ nộp tại phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương tuỳ từng địa phương) thuộc UBND cấp huyện

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ

+ Trường hợp hồ
sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả
hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, hướng dẫn và đề nghị hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ
theo quy định.

* Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép tại phòng chuyên môn – UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

– Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

– Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Kinh tế hoặc Truởng phòng công thương thuộc UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Kinh tế hoặc phòng công thương thuộc UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí

* Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại:

– Đối với doanh nghiệp: 300.000 đồng

– Đối với hộ KD cá thể: 100.000 đồng

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá

* Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2007/NĐ-CP

* Thông tư số
72/TT-LB ngày 08/11/1996 liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại hướng dẫn chế
độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh thương mại

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt