Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu

Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật;

* Bước 2: Hồ sơ nộp tại phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương tuỳ từng địa phương) thuộc UBND cấp huyện

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ

+ Trường hợp hồ
sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả
hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, hướng dẫn và đề nghị hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ
theo quy định.

* Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép tại phòng chuyên môn – UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu quy định);

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu;

– Hồ sơ về địa điểm kinh doanh;

– Giấy phép kinh doanh rượu (cũ).

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Kinh tế hoặc Trưởng phòng Công thương (tuỳ địa phương) thuộc UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Công thương (tuỳ địa phương) thuộc UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại:

+ Đối với doanh nghiệp: 300.000 đồng

+ Đối với hộ KD cá thể: 100.000 đồng

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

* Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượua

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu

* Thông tư số 10/2008/TT-BTC ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP

* Thông tư số
72/TT-LB ngày 08/11/1996 liên Bộ Tài chính, Bộ Thương mại hướng dẫn chế
độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh thương mại.

Download file đính kèm