THƯ NGỎ: Kêu gọi công đức bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử Đền Quả Sơn

ngo 1

ngo2

Đền Quả Sơn nằm trên địa phận xã Bồi Sơn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong “tứ linh” – bốn ngôi đền linh thiêng bậc nhất của vùng đất xứ Nghệ (Đền Cờn, Đền Quả, Đền Bạch Mã, Đền Chiêu Trưng). Đền được lập nên để thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, hoàng tử thứ 8 của vua Lý Công Uẩn – vị tri châu Nghệ An từ năm 1041 đến năm 1057. Lý Nhật Quang là một danh nhân lịch sử đã có những đóng góp to lớn vào việc ổn định và phát triển xã hội, đặc biệt là vùng đất Nghệ An vào những thập niên đầu của Vương triều Lý.     Trên cương vị tri châu suốt 16 năm, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã lập được nhiều công tích hiển hách: đánh giặc giữ vững biên cương, quy tụ khai hóa cho dân, khuyến khích nông trang và nhiều ngành nghề khác phát triển… biến xứ Nghệ thành một vùng trù phú, phong tục chuẩn hậu, dân cư cần cù dũng cảm, một căn cứ địa đáng tin cậy của triều đình. Do đó tướng quân họ Lý được phong tước Vương, lúc quy tiên hiển thánh được làm Phúc Thần. Ngài được các triều đại phong kiến ban sắc phong là: “Uy minh dũng liệt Hiển Trung Tá Thánh phu hựu – Tam tòa Quốc chủ – Hiển linh hộ quốc hồng huân Đại Vương Chương Thương Thương đẳng tối linh tôn thần”.     Quả Sơn xưa là ngôi đền có quy mô hoành tráng, đồ sộ, uy nghi, trang nghiêm với 7 tòa 24 gian được làm bằng gỗ lim. Năm 1952 máy bay thực dân Pháp đánh bom trúng vào khu vực Đền làm cho Đền hư hỏng trở thành phế tích. Năm 1996, với sự đóng góp của nhân dân và nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Đền được khôi phục lại với hiện trạng như ngày nay, gồm: Chính điện với tam tòa (Thượng điện, Trung điện, Hạ điện); Tả vu (ba gian hai hồi) và Hữu vu (Ba gian hai hồi).     Để bảo tồn và gìn giữ giá trị di sản, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý chủ trương và UBND tỉnh Nghệ An đã đphê duyệt dự án “Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử đền Quả Sơn” tại Quyết định số 5105/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 với tổng mức kinh phí dự kiến 65.208.540.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm linh tám triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).     Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, UBND huyện Đô Lương tha thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là con em quê hương Đô Lương ở mọi miền phát tâm công đức để chúng ta hoàn thành nhanh dự án, góp phần tri ân Đức thánh Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.     (Mọi đóng góp xin được gửi vào Hòm Công đức đặt tại di tích hoặc Tài khoản: 3751.0.9085193.00000 Kho bạc Nhà nước huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; số điện thoại liên hệ: chị Liên – 0984135999, anh Trường – 0977656115).

Xin trân trọng cảm ơn!     

                                                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN    

                                                                                               CHỦ TỊCH

Ngọc Kim Nam