THƯ CỦA BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN ĐÔ LƯƠNG.

THƯ CỦA BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN ĐÔ LƯƠNG.

Gửi các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nhân dịp năm học
2009-2010.

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các em học sinh.

Nhân dịp khai giảng năm học mới năm học 2009-2010, BCH huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Đô Lương thân ái gửi đến các thầy giáo, cô giáo cùng cán bộ nhân viên ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Năm học 2008-2009, ngành giào dục Đô Lương đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thắng lợi. Toàn huyện có 166 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Tỉnh, nhiêu hơn năm trước 24 em, 6 học sinh giỏi quốc gia, nhiều hơn năm trước 3 em. Có 9 em học sinh lớp 9 và 3 em lớp 5 đạt huy chương vàng trong kỳ thi giải toán qua mạng Internet cấp quốc gia. Tỷ lệ tốt nghiệp PTTH đạt 86,2%, cao hơn năm trước 7,7%. Chất lượng thi vào lớp 10 đứng thứ hai của Tỉnh chỉ sau TP Vinh. Nhiều em thi đậu vào các trường ĐH, Cao đẳng, có em Nguyễn Khắc Thái quê xã Mỹ Sơn đạt thủ khoa và trường ĐHBKHN. Công tác nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh đại trà, bồi dưỡng học sinh yếu kém được đẩy mạnh. Phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào giảng dảy vào giảng dạy được tiến hành sôi nổi vào các trường học. Có thêm 5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đến nay toàn huyện có 45 trường đạt chuẩn quốc gia, các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Đô Lương là huyện đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS vững chắc. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển và đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Nhiều trường có thành tích nổi bật, có 3 xã đạt danh hiệu xã có phong trào giáo dục toàn diện.

Ban chấp hành huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Đô Lương đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích mà các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đã đạt được trong năm học vừa qua.

Năm học 2009-2010 được xác định là "Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" chúng ta tiếp tục thực hiên nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc làn thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh nghệ an lần thứ XVI, tiếp tục thực hiện cuộc vận động: "hai không" với 4 nội dung, "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", các ngành học, cấp học cần phát huy thắng lợi của năm học trước, khắc phục những tồn tại, phấn đấu dành nhiều thắng lợi trong năm học mới.

Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1- Thực hiện tốt việc huy động và duy trì sỹ số, chống bỏ học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, giáo dục THPT, phấn đầu để đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, thi đại học, cao đẳng.

2- Chăm lo hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, giáo dục pháp luật trong trường học, chí trọng công tác anh ninh trong trường học, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, cảnh giác sẵn sàng phòng chống có hiệu quả đại dịch cúm AH1N1.

3- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và hoạt động của hội khuyến học, hội cựu giáo chức. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp tự nguyện đóng góp, xây dựng cơ sở vật chất, tích cực đẩy nhanh tiến độ chương trình kiên cố hóa trường lớp học, tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

4- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo tinh thần chỉ thị 40 CT-TW của ban bí thư TW Đảng. Triển khai áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng vào việc xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, ứng dụng có hiệu quả CNTT vào giảng dạy và học tập.

5- Tăng cường công tác quản lý nhà nước giáo dục, đổi mới quản lý tài chính, huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục.

Ban chấp hành huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Đô Lương mong rằng trong năm học mới, các ngành học, cấp học, các đồng chí cán bộ quản lý, các thầy giáo cô giáo, cán bộ nhân viên cùng tất cả các em học sinh nỗ lực phấn đấu để đạt thành tích cao hơn nữa trong giảng dạy học tập.,

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên cùng tất cả các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và dành nhiều thắng lợi.


Chúc năm học mới thành công tốt đẹp.


BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
.